Хотирангиз неча байт?

Бир донишмандга бир одам ўғлини олиб келиб, “Тақсир, бу боламиз уч кунлик қачондан тарбиялашни бошлай?”, – дебди. Қандай жавоб бўлганини ҳам билсангиз керак?
“Тарбияга анча кечикибсиз, туғилмасдан олдин бошлаш керак эди”,-деган экан донишманд. Batafsil Хотирангиз неча байт?